Informeren, niet adviseren

Om direct maar met de deur in huis te vallen: mevrouw Faber (de Vrijdagavond 19 maart 2021) bekritiseert het CIDI omdat wij een ‘stemadvies’ zouden geven, en ook nog over een beperkt aantal onderwerpen alsof de andere zaken Joden niet aangaan.

Het is duidelijk dat het haar niet bevalt, hoewel het me niet duidelijk is wat haar niet bevalt: dát CIDI stemadvies geeft of wélk stemadvies CIDI geeft. In beide gevallen zit ze mis. CIDI geeft namelijk geen stemadvies. Dit is meteen ook het antwoord op het andere kritiekpunt van mevrouw Faber, dat wij slechts een beperkt aantal onderwerpen behandelen. 

Het zit zo

CIDI’s mandaat gaat alleen over een beperkt aantal onderwerpen: het bestrijden van antisemitisme enerzijds en het zorgen voor correcte informatie over Israël en eerlijk beleid rond Israël en het Midden-Oosten anderzijds. Op onze website is hier meer over te lezen. Zoals het een belangenorganisatie betaamt, volgen we de ontwikkelingen en het gedrag van ‘de politiek’  rond deze onderwerpen. En logischerwijs informeren we erover. Dit is onze taak. 

Ik benadruk: informeren, want CIDI geeft absoluut geen stemadvies. In de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezing maakten we een overzicht. Hiervoor bestudeerden wij de programma’s van alle partijen en hun ‘gedrag’ rond de voor het CIDI relevante onderwerpen. De bevindingen vatten we samen in de Israël Nieuwsbrief ten behoeve van onze vrienden. Omdat we dit ook voor anderen relevant vinden, is het ook op onze website te vinden.

CIDI is een belangenbehartigingsorganisatie en doet zijn uiterste best om onafhankelijk van partijpolitiek te opereren. Het is belangrijk dat we vanwege ons werk contacten onderhouden met alle politieke partijen en met hen samenwerken wanneer dit maar enigszins kan. Het is geen geheim dat dit niet altijd lukt, ook dat is op onze website terug te lezen. Bijvoorbeeld over onze ‘clashes’ met DENK en met FvD. Ons doel is en blijft dat onze boodschap – en soms kritiek – alle politici bereikt, met het oog op het Nederlandse beleid en de uitvoering, bijvoorbeeld bij VN-organisaties of op scholen. Hiervoor onderhouden we overigens ook contacten met verschillende ministeries, zoals BUZA, J&V, OCW, Sociale Zaken, BZK en meer.  

En juist daarom is het ondenkbaar dat we stemadvies zouden geven.

Wel proberen wij kritisch te zijn over zaken binnen ons mandaat. We informeren onze lezers zodat zij een eigen oordeel kunnen vellen. Hiervoor behandelen wij de onderwerpen die naar onze mening relevant zijn.
En ja, het kan voorkomen dat een partij die vrouwen discrimineert veel aandacht heeft voor het verkeerde stemgedrag van Nederland in de VN rond Israël. Het is onze taak om over het laatste te rapporteren, en het valt buiten ons mandaat om een mening te uiten over het eerste. Dit geldt ook voor andere zaken. De stelling dat we het ene onderwerp belangrijker vinden dan het andere is onjuist en beledigend. Bovendien is het evident dat de Joodse gemeenschap ons harder nodig heeft dan de machtige staat Israël. CIDI werkt samen met andere Nederlandse belangenorganisaties, zoals SMN, IOT (beide vertegenwoordigen voornamelijk moslims) het COC en veel andere maatschappelijke organisaties. En we komen regelmatig op tegen discriminatie en racisme. Maar wie een zin als ‘zweem van antisemitisme’ opvat als stemadvies voor een partij, wil dat niet zien. En wie in Nederland woont en denkt dat antisemitisme alleen uit moslimhoek komt, heeft onder een deken gelegen. Wij achten onze lezers in staat om dit voor zichzelf uit te maken. Welk vakje ze in het stemhokje rood zullen maken, gaat ons niet aan.

Samengevat: CIDI respecteert haar lezers, en gaat ervan uit dat zij bij ons informatie halen die betrouwbaar en relevant is. We laten het oordeel echter aan hen. Welke prioriteiten ze stellen bij hun politieke keuzes weten we niet, evenmin als we dit weten van de eigen medewerkers en bestuursleden.  

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*